Skip to content

Издателство „Архимед“

Учебнa Тетрадка по математика 8B

Автори: Пламен Паскалев

Страници: 200

Вид: Учебнa Тетрадка

Корици: Меки

Цена търговска: 15 лв.


Описание

Книгите 8B продължават похода към математика от по -високо ниво. В алгебрата учениците се срещат с основите на алгебричните функции и техните графики, научават се да решават системи от линейни уравнения и неравенства, затвърждават разбирането си за полиномиални уравнения и започват работа с рационални изрази.