Математика за четвърта подготвителна група

Математика за четвърта подготвителна група на детската градина

Това учебно помагало е предназначено за учителите и децата (6 – 7 години) във втора подготвителна (4-та) група на детската градина. То може да бъде използвано и от родителите в подкрепа на желанието им да участват в учебния процес на децата. Целта на обучението е формиране на елементарни математически представи, отношения и логически връзки по темите: групиране, сравняване, ориентиране във времето и пространството, геометрични фигури, числата от 1 до 9, числото 0, числото 10, представа за време, числата 11 и 12, измерване.

Изтеглете учебното помагало

Свали в PDF файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document