Издателство 'Архимед'

Литературата като историческо самопознание и самосъзнание

Литературата като историческо самопознание и самосъзнание с автор Ерика Лазарова.

с автор Ерика Лазарова.

“Ерика Лазарова е автор с оригинална и дълбока мисъл, отличен стилист и изследовател, който открива пред читателя богатство от културни пластове у всеки автор и всяка една творба. Тя превръща историята на литературата в история на идеите, а теоретичния анализ в изкуство на проникновеното съавторство.”

ст.н.с. д-р Васил Коев.

Development by Qubiqus Untitled Document