Издателство 'Архимед'

Дарби на индивидуалния дух

Поредицата от тестове Дарби на индивидуалния дух – един нов метод за себепознание от Атанас Гунов.

Поредицата от тестове Дарби на индивидуалния дух – един нов метод за себепознание от Атанас Гунов.

Дали човешката духовност се поддава на количествени измервания? Необичайна поредица от шест психо-спиритуални теста заедно с коментар на резултатите, постигнати от читателя.

Подробен портрет на Петте състояния на духовната дарба, разгънати в шест фундаментални области на човешкото въплъщение.

Оригиналната типология, систематизираща многообразието на духовни нагласи у човека, се основава на дългогодишни феноменологически изследвания на автора в обсега на философската антропология.

Development by Qubiqus Untitled Document