Издателство 'Архимед'

Достигнало до нас

Достигнало до нас - автор Елена Огнянова

с автор Елена Огнянова.В книгата са събрани и разказани легенди и предания за известни и по-малко известни наименования на села, градове, планини, реки, езера, скали из цялата страна.

Прекрасно помагало и директен източник на текстове по роден край, родинознание, литература, одобрено от МОМН със Заповед № РД 09-608/24.07.2003 г.

Development by Qubiqus Untitled Document