Издателство 'Архимед'

Тестове за текуща подготовка за национално външно оценяване за 10. клас

Автори: Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

Съдържа 22 теста, които могат да се използват през цялата учебна година.

Започва се с тематиката на осми и девети клас (Тест № 1 и Тест № 2) и постепенно се добавят задачи от изучавания нов учебен материал.

Учебният материал е обхванат поетапно на 5 стъпки.

По темите “Ирационални изрази. Ирационални уравнения”, “Прогресии”, “Статистика и обработка на данни” и “Решаване на триъгълник” са разработени по 4 теста, като първите 2 са върху конкретната тема, а следващите 2 съдържат и задачи от предходни теми. За темата “Елементи от стереометрията” са предложени 2 теста.

Последните 2 теста в книгата са върху целия материал и могат да се използват за изходно ниво.

Development by Qubiqus Untitled Document