Издателство 'Архимед'

Тестове за национално външно оценяване по математика за 4. клас

Автори: Райна Алашка, Ангелина Аврамова, Мая Алашка, Здравка Паскалева

Националното външно оценяване по математика в края на 4. клас цели да установи постигането на изискванията за резултатите от обучението по математика в края на началния етап на основно образование, определени с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка (Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка).

В книгата са разработени 10 теста по модела на МОН на НВО за учебната 2019/2020 г. Според него тестът съдържа 25 задачи, от които:

• 18 задачи с избираем отговор;

• 5 задачи с кратък свободен отговор (число);

• 1 задача с разширен свободен отговор;

• 1 задача с 3 броя разширени свободни отговора.

Development by Qubiqus Untitled Document