Издателство 'Архимед'

В помощ на учителя по математика в 7. клас

В помощ на учителя

Свали в PDF файлов формат

Примерно годишно разпределение

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение за избираеми часове – 1 час седмично

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение за избираеми часове – 2 часа седмично

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение за избираеми часове – 3 часа седмично

Свали в DOC файлов формат

Архимед ГенераторИздателство Архимед разработва мащабни бази данни със задачи по математика, групирани в различни теми и раздели, управлявани от подходящ за учителя софтуер. Той позволява да се генерират различни варианти за всяко едно изпитване, заложено в годишното разпределение, и да се разпечатва готов шаблон за проверка и таблица за оценяване. В началото на учебната 2018/2019 г. година предоставяме този продукт за 7 клас. През 2019 г. поетапно ще навлизат разработките и за други класове.


Базата данни за 7. клас съдържа над 2500 задачи (с отговори) и дава възможност за генериране на десетки милиони варианти на контролни работи в различен формат, т.е. може да се избира по колко тестови задачи и по колко задачи с директно описване на решението да съдържа всяко изпитване. В следващ етап софтуерът ще бъде разширен с възможност за директно изпитване на компютърни терминали, включващо и автоматично оценяване. Ще се разработват варианти и за задаване на домашни работи през цялата учебна година. Постепенно ще бъдат въведени и детайлни решения на по-сложните задачи, както и на всички задачи с директно описване.


За изтегляне тук е предоставена демо версия на софтуера. За пълен достъп до „Архимед Генератор“, моля всеки учител да изпрати личен имейл с имената си, училището, в което преподава, и населеното място на officearhimed@gmail.com. Правата за ползване на „Архимед Генератор“ се преотстъпват безплатно само на учителите, които преподават по съответния учебник на издателство „Архимед“.


“Архимед Генератор”

Свали архив

Инструкция за използване на “Архимед Генератор”

Свали в PDF файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document