Издателство 'Архимед'

Книга за ученика по математика за 8. клас


Автори: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по новата учебна програма на МОН, която стартира през учебната 2017/2018 г. Тя може успешно да се ползва от всички осмокласници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище.

Учебното помагало е разработено в две части:

Първа част: Сборник от задачи;

Втора част: Тестове.

Първата част съдържа задачи върху учебния материал, подредени тематично по реда на новата учебна програма за 8. клас. В нея са включени задачи на три нива:

Ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен материал;

Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания учебен материал;

Ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се подготвят за математически състезания.

Втората част съдържа 20 теста.

Тестовете включват 2 теста за входно ниво, по 2 теста за всяка тема по новата учебна програма и 2 теста за изходно ниво.

Всеки тест е разработен в два модула. Първият модул съдържа 15 задачи с избираем отговор. Всяка задача се оценява с по 3 точки.

Вторият модул съдържа 5 задачи, 3 от които са със свободен отговор и се оценяват с по 5 точки. За последните 2 задачи се изисква описание на решението с неговата обосновка и те се оценяват с до 10 точки.

Общият брой точки е 80.

Всички задачи и тестове имат отговори!

Development by Qubiqus Untitled Document