Издателство 'Архимед'

Книга за ученика по математика за 7. клас

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по новата учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички седмо­класници, независимо по кой от действащите учебници се обучават в училище.

Книгата за ученика включва 3 373 задачи, разделени в три части:

I част – Сборник от задачи

II част – Тестове върху темите от учебната програма

III част – Тестове за подготовка за външно оценяване и прием след 7. клас.

Първата част съдържа 2 565 задачи върху учебния материал, подредени тематично по реда на новата учебна програма за 7. клас. В нея са включени задачи на три нива:

Ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен материал.

Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания учебен материал.

Ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се подготвят за математически състезания.

Втората част съдържа 26 теста (520 задачи), от които:

• 14 теста – по 2 теста за всяка от 7-те теми, разработени в учебника. Тези тестовете са за всички ученици и могат да се ползват през цялата учебна година за преговор или проверка на знанията по съответната тема.

• 12 теста – предназначени са за всички ученици. Съдържанието им е по тематиката за 7. клас и позволява да се ползват през цялата учебна година.

Третата част съдържа 12 теста (288 задачи) за външно оценяване и прием след 7. клас, от които:

• 7 примерни теста;

• 5 теста на МОН за външно оценяване и прием след 7. клас за 2014-та, 2015-та, 2016-та, 2017-та и 2018 г.

Изтеглете част от книгата

Свали в PDF файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document