Издателство 'Архимед'

Европейско кенгуру – методически решения

Тази книга съдържа задачите за всички класове от проведеното през 2015 г. състезание “Европейско кенгуру”. Предложени са методически решения, които позволяват да се проследи пътят на досещане и получаване на верните отговори. Това я прави ценно помагало при подготовката не само за състезанието “Европейско кенгуру”, но и за други подобни, в т.ч. и международни. Тук влизат различни олимпиади и изпити, конкурси и външни оценявания, защото съдържателната част на книгата не излиза извън рамките на учебните програми за съответните класове.

Development by Qubiqus Untitled Document