Издателство 'Архимед'

Движение на повърхнина върху повърхнина с елементи от диференциалната геометрия

Движение на повърхнина върху повърхнина с елементи от диференциалната геометрия

с автори проф. Георги Паскалев, гл.ас. Пламен Паскалев, гл.ас. Петър Греков, доц. Мария Капитанова.

В първата част на книгата са изложени основите на класическата диференциална геометрия.

Втората част съдържа изследвания на авторите върху различни въпроси от движението на повърхнина върху повърхнина.

Третата част включва научни статии на други автори по същата тематика.

Development by Qubiqus Untitled Document