Издателство 'Архимед'

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по висша математика III част

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по висша математика III част

с автори Пламен Паскалев, Капка Димитрова и Цанко Дончев. Книгата съдържа богат теоретичен материал по темите елементи от диференциалната геометрия, обикновени диференциални уравнения, частни диференциални уравнения, елементи от теория на вероятностите, елементи от математическа статистика, множество решени примери, както и задачи за упражнение с дадени отговори и упътвания.

Development by Qubiqus Untitled Document