Издателство 'Архимед'

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по висша математика II част

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по висша математика II част

с автори Пламен Паскалев, Капка Димитрова и Цанко Дончев. Книгата съдържа богат теоретичен материал по темите въведение в анализа, неопределен и определен интеграл, функции на две и повече независими променливи, редове, многократни интеграли, криволинейни и повърхнинни интеграли, множество решени примери, както и задачи за упражнение с дадени отговори и упътвания.

Development by Qubiqus Untitled Document