Издателство 'Архимед'

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по висша математика I част

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО за решаване на задачи по висша математика I

с автори Пламен Паскалев, Капка Димитрова и Цанко Дончев. Книгата съдържа богат теоретичен материал по темите линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно оптимиране, множество решени примери, както и задачи за упражнение с дадени отговори и упътвания.

Development by Qubiqus Untitled Document