Издателство 'Архимед'

Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти – СТЕРЕОМЕТРИЯ

Сборник от задачи по математика за кандидат-студенти – СТЕРЕОМЕТРИЯ.

Книгата е трети том от трилогията на
проф. Георги Паскалев за кандидат-студенти. Съдържа 462 решени задачи. Оформена е в две части: кратки теоретични бележки, методически указания, условия на задачите и решения на задачите. Ценно помагало в подготовката на кандидат-студентите за приемните изпити по математика във висшите училища.

Development by Qubiqus Untitled Document