Издателство 'Архимед'

ИРАЦИОНАЛНИ УРАВНЕНИЯ с критичен анализ на изложението им в учебната литература

Издателство Архимед

Автор проф. Георги Паскалев. В първата част на книгата се предлага методика за решаване на ирационални уравнения, различна от метода на проверката. Във втората част на книгата се критикува подходът към разработките на темата за ирационални уравнения в учебно-помощната ни литература. Съдържанието представлява интерес както за гимназиалните учители по математика, така и за учениците.

Development by Qubiqus Untitled Document