Издателство 'Архимед'

ВЕКТОРИТЕ – универсален и сигурен метод в равнината и пространството

ВЕКТОРИТЕ – универсален и сигурен метод в равнината и пространството.

Автор проф. Георги Паскалев. Книгата е сборник от задачи по планиметрия (първа част), в условията на които не участват вектори. Решенията на задачите, макар че могат да се решат синтетично, се провеждат само с вектори. Излагат се начини за прилагане на векторите в геометрията и се придобиват навици за използване на векторния апарат.

Development by Qubiqus Untitled Document