Издателство 'Архимед'

Екстремални задачи в геометрията – методика и решения

Екстремални задачи в геометрията

Автори: проф. Георги Паскалев и Надежда Райнова.

Методически сборник, който не излиза от рамките на училищния курс по математика. Съдържа 230 задачи, 110 от които решени, а 80 са с дадени упътвания. 127 от задачите са давани на приемни изпити във висшите училища в България.

Development by Qubiqus Untitled Document