Издателство 'Архимед'

Клуб на знаменитите числа (уч. III - V клас)

Клуб на знаменитите числа (уч. II - IV клас)

учебно помагало за III – V клас с автор доц. д-р Бонка Василева. Учебното помагало интерпретира интересни свойства на някои естествени числа и действията с тях. Оригиналното свързване на научни факти със сюжета на разказите и задачите, които ги съпровождат, цели да предизвика у читателите интерес към математическото знание и увереност, че сами биха могли да откриват някои свойства, отношения и закономерности. Помагалото може да се ползва както за общокласна и групова работа в училище, така и за индивидуални занимания у дома.
Одобрено от МОМН със Заповед № РД 09-608/24.07.2003 г.

Development by Qubiqus Untitled Document