Издателство 'Архимед'

География и икономика за 10. клас

ЗА УЧИТЕЛИТЕ, ИЗБРАЛИ УЧЕБНИКА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 10. КЛАС НА ИЗДАТЕЛСТВО АРХИМЕД

Поради все още съществуващата неяснота дали учителите трябва да представят „ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ…“ и в колко колони да е подредено то, го предоставяме в 2 варианта:

• с 10 колони;

• с 6 колони.

Публикуваме ги в WORD-формат, за да могат (ако е необходимо) лесно да бъдат редактирани.

Примерно годишно разпределение с 6 колони

Свали в DOC файлов формат

Примерно годишно разпределение с 10 колони

Свали в DOC файлов формат

Електронни ресурси по география и икономика за 10. клас

Свали в PDF файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document