Издателство 'Архимед'

МАТЕМАТИКА за 12. клас задължителна подготовка

Математика за 12. клас I равнище

с автори проф. Георги Паскалев и Здравка Паскалева (одобрен от МОМН със Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г.). Учебникът е предназначен за изучаване на математика 2-3 учебни часа седмично. Написан е на достъпен и лаконичен език, с много примери, задачи, тестове, примерни контролни работи и справочен материал, дава възможност за самостоятелно учене.

Development by Qubiqus Untitled Document