Skip to content

Издателство „Архимед“

Заявки 2023

Durjavni poruchki 2023/2024 (#21)
Учебен предмет Издателство Учебник – наименование, автори Ед. цена с ДДС в лв. Сума Ед. цена на ЕЧ с ДДС в лв. Брой на ЕЧ Сума на ЕЧ
Математика Архимед 2“ ЕООД Математика I клас с две учебни тетрадки в комплект
Здравка Паскалева и др.
15.60 0 0.40

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебник Математика II клас
Здравка Паскалева и др.
15.00 0 1.25

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебна тетрадка по математика за II клас №1
Здравка Паскалева и др.
4.20 0 0.00

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебна тетрадка по математика за II клас №2
Здравка Паскалева и др.
4.20 0 0.00

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебник Математика III клас
Пламен Паскалев и др.
15.00 0 0.35

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебна тетрадка по математика за III клас № 1
Пламен Паскалев и др.
4.60 0 0.00

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебна тетрадка по математика за III клас № 2
Пламен Паскалев и др.
4.60 0 0.00

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебник Математика IV клас – част 1
Райна Алашка и др.
8.00 0 0.35

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебник Математика IV клас – част 2
Райна Алашка и др.
8.00 0 0.35

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебна тетрадка по математика за IV клас № 1
Райна Алашка и др.
4.60 0 0.00

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Учебна тетрадка по математика за IV клас № 2
Райна Алашка и др.
4.60 0 0.00

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Математика V клас, част 1
Здравка Паскалева и др.
11.00 0 0.60

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Математика V клас, част 2
Здравка Паскалева и др.
11.00 0 0.60

0

0
Компютърно моделиране и информационни технологии Архимед 2“ ЕООД Компютърно моделиране и информационни технологии V клас
Ангелина Аврамова и др.
22.58 0 1.20

0

0
География и икономика Архимед 2“ ЕООД География и икономика V клас
Марин Русев и др.
17.00 0 0.60

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Математика VI клас, част 1
Здравка Паскалева и др.
12.00 0 0.65

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Математика VI клас, част 2
Здравка Паскалева и др.
12.00 0 0.65

0

0
Компютърно моделиране и информационни технологии Архимед 2“ ЕООД Компютърно моделиране и информационни технологии VI клас
Ангелина Аврамова и др.
22.60 0 1.20

0

0
География и икономика Архимед 2“ ЕООД География и икономика VI клас
Марин Русев и др.
17.50 0 0.60

0

0
Математика Архимед 2“ ЕООД Математика VII клас
Здравка Паскалева и др.
18.50 0 0.40

0

0
Компютърно моделиране и информационни технологии Архимед 2“ ЕООД Компютърно моделиране и информационни технологии VII клас
Ангелина Аврамова и др.
22.66 0 1.80

0

0
География и икономика Архимед 2“ ЕООД География и икономика VII клас
Марин Русев и др.
18.50 0 0.35

0

0
СУМА ПЕЧАТНИ:  
СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ:  
ОБЩА СУМА: