Skip to content

Издателство Архимед

Книга за ученика по математика за 10. клас

Автори: Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

ISBN: 978-954-779-326-2

Година: 2023

Страници: 204

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 13.00 лв.

Eдинични бройки към сайта на store.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по
действащата учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички
десетокласници, независимо по кой учебник се обучават в училище.
Книгата включва 2 063 задачи, разделени в две части:
Първа част: Сборник от задачи;
Втора част: Тестове.
Първата част съдържа 1 825 задачи върху учебния материал, подредени
тематично по реда на учебната програма за 10. клас. В нея са включени задачи на
три нива:
Ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен материал;
Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за
достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания
учебен материал;
Ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се
подготвят за математически състезания.
Втората част съдържа 14 теста (238 задачи).
Тестовете включват 2 теста за входно ниво, по 2 теста за всяка тема и 2 теста
за изходно ниво.
Всеки тест съдържа 15 задачи с избираем отговор и 2 задачи, за които се
изисква описание на решението с неговата обосновка.
Всички задачи и тестове имат отговори.
Пожелаваме на всички десетокласници успешно усвояване
на математическите знания.
Авторите