Skip to content

Издателство Архимед

Книга за ученика по математика за 10. клас

Автори: Райна Алашка, Мая Алашка, Пламен Паскалев

ISBN: 978-954-779-326-2

Година: 2023

Страници: 204

Вид: Учебно помагало

Цена (търговска): 13.00 лв.

Eдинични бройки към сайта на store.bg.

Описание

Предлаганата „Книга за ученика“ е помагало по математика, разработено по
действащата учебна програма на МОН. Тя може успешно да се ползва от всички
десетокласници, независимо по кой учебник се обучават в училище.
Книгата включва 2 063 задачи, разделени в две части:
Първа част: Сборник от задачи;
Втора част: Тестове.
Първата част съдържа 1 825 задачи върху учебния материал, подредени
тематично по реда на учебната програма за 10. клас. В нея са включени задачи на
три нива:
Ниво А – задачи, които са достъпни за всички ученици и осигуряват допълнителна самостоятелна работа по изучавания учебен материал;
Ниво Б – задачи, които осигуряват допълнителна самостоятелна работа за
достигане на много добра и отлична подготовка по изучавания
учебен материал;
Ниво В – задачи за ученици, които проявяват интерес към математиката и се
подготвят за математически състезания.
Втората част съдържа 14 теста (238 задачи).
Тестовете включват 2 теста за входно ниво, по 2 теста за всяка тема и 2 теста
за изходно ниво.
Всеки тест съдържа 15 задачи с избираем отговор и 2 задачи, за които се
изисква описание на решението с неговата обосновка.
Всички задачи и тестове имат отговори.
Пожелаваме на всички десетокласници успешно усвояване
на математическите знания.
Авторите

За да добавите ЕЧ учебници чрез код трябва пътрво да си зъдадете профил или ако имате такъв, да влезете в него.