Издателство 'Архимед'

Ценова листа

ЗАГЛАВИЕ цена в лева За официални представители При покупка над 300 книги едновременно При покупка под 300 книги За училищни настоятелства, директори, учители*
прибл. ТО 28/33%** прибл. ТО 29/30/35% прибл. ТО 23/25/30%** прибл. ТО 20/20/20%
1 2 3 4

Зад пъстрото перденце се учило детенце

9,75

7,02

6,83

7,31

7,80

Математика за 1. клас

Цена за общини и училища

13,80

Цена за търговски фирми

17,40

12,53

12,35

13,40

Хайде да посмятаме

1,00

0,72

0,70

0,75

0,80

Време е за математика

1,00

0,72

0,70

0,75

0,80

Математика за 2. клас

Цена за общини и училища

14,80

Цена за търговски фирми

18,70

13,46

13,28

14,40

Математика за 2. клас – учебник

9,30

6,70

6,60

7,16

Учебна тетрадка по математика за 2. клас № 1

3,80

2,74

2,66

2,85

Учебна тетрадка по математика за 2. клас № 2

3,80

2,74

2,66

2,85

Клуб на знаменитите числа (уч. II - IV клас)

3,50

2,52

2,45

2,63

2,80

Сборник от задачи и тестове по математика за 2. клас

5,40

3,89

3,78

4,05

4,32

Математика за 3. клас

Цена за общини и училища

18,00

Цена за търговски фирми

23,00

16,56

16,33

17,71

Математика за 3. клас – учебник

14,85

10,69

10,54

11,43

Учебна тетрадка по математика за 3. клас № 1

4,50

3,24

3,15

3,38

Учебна тетрадка по математика за 3. клас № 2

4,50

3,24

3,15

3,38

Сборник от задачи и тестове по математика за 3. клас

5,90

4,25

4,13

4,43

4,72

Сборник от задачи и тестове по математика за 4. клас

6,50

4,68

4,55

4,88

5,20

Национално външно оценяване 4. клас – примерни тестове по математика

5,99

4,31

4,19

3,89

4,79

Национално външно оценяване 4. клас – примерни тестове по български език и литература

5,99

4,31

4,19

3,89

4,79

Задачите на Ру – 1. – 4. клас – задачи с решения от математическото състезание "Европейско кенгуру"

9,99

7,20

7,00

7,50

8,00

Математика за 5. клас

Цена за общини и училища

14,90

Цена за търговски фирми

19,20

13,83

13,63

14,78

Учебна тетрадка по математика за 5. клас № 1

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Учебна тетрадка по математика за 5. клас № 2

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Книга за ученика по математика за 5. клас

11,80

8,50

8,26

8,85

9,44

Задачите на Ру – 5. – 6. клас – задачи с решения от математическото състезание "Европейско кенгуру"

9,99

7,20

7,00

7,50

8,00

Информационни технологии за 5. клас

Цена за общини и училища

7,95

Цена за търговски фирми

11,00

7,92

7,80

8,47

География и икономика за 5. клас

Цена за общини и училища

13,10

Цена за търговски фирми

16,90

12,17

12,00

13,00

Учебна тетрадка по География и икономика за 5. клас

8,75

6,30

6,13

6,56

7,00

История и цивилизации за 5. клас

Цена за общини и училища

14,90

Цена за търговски фирми

18,60

13,40

13,20

14,32

Математика за 6. клас

Цена за общини и училища

15,30

Цена за търговски фирми

19,80

14,26

14,06

15,25

Учебна тетрадка по математика за 6. клас № 1

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Учебна тетрадка по математика за 6. клас № 2

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Книга за ученика по математика за 6. клас

9,50

6,84

6,65

7,13

7,60

Информационни технологии за 6. клас

Цена за общини и училища

8,45

Цена за търговски фирми

11,50

8,28

8,17

8,86

География и икономика за 6. клас

Цена за общини и училища

13,50

Цена за търговски фирми

17,40

12,53

12,35

13,40

Учебна тетрадка по география и икономика за 6. клас

7,95

5,72

5,57

5,96

6,36

История и цивилизации за 6. клас

Цена за общини и училища

14,50

Цена за търговски фирми

18,50

13,32

13,14

14,25

Математика за 7. клас

Цена за общини и училища

15,95

Цена за търговски фирми

19,95

14,36

14,17

15,36

Учебна тетрадка по математика за 7. клас № 1

5,70

4,10

3,99

4,28

4,56

Учебна тетрадка по математика за 7. клас № 2

5,70

4,10

3,99

4,28

4,56

Книга за ученика по математика за 7. клас

12,90

9,29

9,03

9,68

10,32

Тестове за национално външно оценяване по математика за 7. клас – първа книга

10,00

7,20

7,00

7,50

8,00

Национално външно оценяване и прием след 7. клас – примерни тестове по математика – II част

8,00

5,76

5,60

6,00

6,40

Национално външно оценяване и прием след 7. клас – примерни тестове по математика – текуща подготовка

8,50

6,12

5,95

6,38

6,80

Задачи по формата PISA с решения

8,00

5,76

5,60

6,00

6,40

Национално външно оценяване и прием след 7. клас – примерни тестове по български език и литература

8,99

6,47

6,29

6,74

7,19

Справочник за кандидатстване след 7. клас

7,99

5,75

5,59

5,59

6,39

Информационни технологии за 7. клас

Цена за общини и училища

8,85

Цена за търговски фирми

11,10

7,99

7,88

8,55

География и икономика за 7. клас

Цена за общини и училища

14,50

Цена за търговски фирми

18,15

13,07

12,89

13,98

Учебна тетрадка по география и икономика за 7. клас

7,50

5,40

5,25

5,63

6,00

Математика за 8. клас

16,70

12,02

11,86

12,86

13,36

Учебна тетрадка по математика за 8. клас № 1

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Учебна тетрадка по математика за 8. клас № 2

5,00

3,60

3,50

3,75

4,00

Книга за ученика по математика за 8. клас

8,60

6,19

6,02

6,45

6,80

География и икономика за 8. клас

13,50

9,72

9,59

10,40

10,80

Учебна тетрадка по география и икономика за 8. клас

6,40

4,61

4,48

4,80

5,12

География и икономика за 8. клас на английски език – първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

19,00

13,68

13,49

14,63

15,20

Математика за 9. клас

13,85

9,97

9,83

10,67

11,08

Сборник по математика за 9. клас

11,00

7,92

7,70

8,25

8,80

География и икономика за 9. клас

13,50

9,72

9,59

10,40

10,80

Учебна тетрадка по география и икономика за 9. клас

6,50

4,68

4,55

4,88

5,20

География и икономика за 9. клас на английски език – втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

19,00

13,68

13,49

14,63

15,20

Математика за 10. клас I равнище

7,60

5,47

5,40

5,85

6,08

Математика за 10. клас II равнище

9,40

6,77

6,68

7,24

7,52

Сборник по математика за 10. клас

5,40

3,89

3,78

4,05

4,32

Математика за 11. клас I равнище

7,60

5,47

5,40

5,85

6,08

Математика за 11. клас II равнище

9,40

6,77

6,68

7,24

7,52

Решения на задачите от Математика 11. клас II равнище

7,80

5,62

5,46

5,85

6,24

Екстремални задачи в геометрията

6,60

4,43

4,29

4,62

5,28

Векторите – универсален и сигурен метод в равнината и пространството

5,95

3,99

3,87

4,17

4,76

Ирационални уравнения

5,40

3,62

3,51

3,78

4,32

Математика за 12. клас I равнище

7,60

5,47

5,40

5,85

6,08

Математика за 12. клас II равнище

9,40

6,77

6,68

7,24

7,52

Общ преговор по математика от средното училище с 313 решени задачи и 326 задачи за самостоятелна работа, подготовка за ДЗИ с 28 теста и 224 задачи + отговори, решения и упътвания

15,00

10,05

10,50

11,25

12,00

Матури по математика – тестове и задачи с отговори, упътвания и решения

5,99

4,32

4,20

4,50

4,80

Информационни технологии за 6. клас със CD

12,00

8,64

8,40

9,00

9,60

Информационни технологии за 7. клас със CD

11,00

7,92

7,81

8,47

8,80

Информационни технологии за 8. клас със CD

7,95

5,75

5,64

6,12

6,36

Информатика за 9. клас I равнище

7,45

5,37

5,29

5,74

5,96

Информатика за 9. клас II равнище

8,75

6,30

6,22

6,74

7,00

Информационни технологии за 9. клас I равнище

7,20

5,19

5,12

5,55

5,76

Информационни технологии за 10. клас I равнище

7,10

5,12

5,05

5,47

5,68

Химия за 10. клас I равнище

3,50

2,52

2,49

2,70

2,80

Органична химия – теми – Анастасия Шубанова

10,00

7,20

7,00

7,50

8,00

Книга за ученика по физика и астрономия 10-11 клас

1,00

0,72

0,70

0,75

0.80

Справочник по математика за УНСС

6,00

4,32

4,20

4,50

4,80

Стереометрия за кандидатстуденти

12,00

8,64

8,40

9,00

9,60

Ръководство по висша математика I част

15,00

10,80

10,50

11,25

12,00

Ръководство по висша математика II част

15,00

10,80

10,50

11,25

12,00

Ръководство по висша математика III част

12,00

8,64

8,40

9,00

9,60

Движение на повърхнина върху повърхнине с елементи на диференциалната геометрия

7,80

5,23

5,07

5,46

6,24

Методически основи на ранното чуждоезиково обучение

7,90

5,69

5,53

5,93

6,32

Литературата като историческо самопознание и самосъзнание

7,80

5,23

5,07

5,46

6,24

Традиции и празници в България – Елена Огнянова второ допълнено и преработено издание

7,99

5,36

5,20

5,60

6,40

Достигнало до нас – Елена Огнянова – второ допълнено и преработено издание

6,99

5,04

4,90

5,25

5,60

Кръгът – Дитрих Шваниц

4,00

2,68

2,60

2,80

3,20

Речник на общата ни култура – Дитрих Шванитц

14,00

9,38

9,10

9,80

11,20

Поредицата от тестове “Дарби на индивидуалния дух”

6,70

4,49

4,36

4,69

5,36

Ръката на Русия – Строуб Талбот

5,00

3,35

3,25

3,50

4,00

Справочник и примерни тестове за самоподготовка за Единен приемен изпит в УНСС-София, ИУ-Варна и СА-Свищов – Обща част – български език и езикова култура и математика – основи. Автори: Мария Бейнова, доц. Лиляна Апостолова-Политова и гл. ас. Румяна Накова.

9,99

7,20

7,00

7,50

8,00

Ваксина против наркотици – Мик О'Дер

16,75

11,22

10,89

11,73

13,40

За демокрацията и нейното бългаско приключение – Пламен Георгиев

18,00

12,06

11,70

12,60

14,40

* При поръчка от училищни настоятелства, директори на училища или учители транспортните разходи са за сметка на поръчителя.

** Посочените проценти са както следва: ТО за учебници, ТО за учебни помагала, ТО за художествена и друга литература.

Development by Qubiqus Untitled Document