Издателство 'Архимед'

Документация за закупуване на учебници за безвъзмездно ползване

Във връзка с кратките срокове за подаване на заявки и сключване на договори, моля да изпращате заявката, заедно с попълнен, подписан и подпечатан договор на имейл arhimed_2@abv.bg или по поща на адрес София, 1164, пк 37.

Договор за доставка на учебници и учебни комплекти, предвидени за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници и учебни комплекти за 3. и 7. клас за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Допълнителна заявка за закупуване на учебници и учебни комплекти за 1., 2., 5. и 6. клас за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Договор на ИОП “Архимед и Диоген” за доставка на учебници, предвидени за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници на ИОП “Архимед и Диоген” за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Писмо до кметовете и директорите във връзка с доставката на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document