Издателство 'Архимед'

Документация за закупуване на учебници за безвъзмездно ползване

Писмо до кметовете и директорите във връзка с доставката на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Моля, изпращайте заявките заедно с попълнен, подпечатан и подписан договор.

Договор за доставка на учебници и учебни комплекти, предвидени за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Договор на ИОП “Архимед и Диоген” за доставка на учебници, предвидени за безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници на ИОП “Архимед и Диоген” за учебната 2018/2019 г.

Свали в DOC файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document