Издателство 'Архимед'

Документация за закупуване на учебници за безвъзмездно ползване

Моля да изпращате заявката, заедно с попълнен, подписан и подпечатан договор на имейл arhimed_2@abv.bg или по поща на адрес София, 1164, пк 37.

Договор за доставка на учебници и учебни комплекти, предвидени за безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020 г.

Свали в PDF файлов формат

Заявка за закупуване на учебни комплекти за 4. клас за учебната 2019/2020 г.

Свали в PDF файлов формат

Заявка за закупуване на учебници и учебни комплекти за учебната 2019/2020 г.

Свали в PDF файлов формат

Договор на ИОП “Архимед и Диоген” за доставка на учебници, предвидени за безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020 г.

Свали в PDF файлов формат

Заявка за закупуване на учебници на ИОП “Архимед и Диоген” за учебната 2019/2020 г.

Свали в PDF файлов формат

Писмо до кметовете и директорите във връзка с доставката на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2019/2020 г.

Свали в PDF файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document