Издателство 'Архимед'

Документация за закупуване на учебници за безвъзмездно ползване

Писмо до кметовете и директорите във връзка с доставката на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за учебната 2017/2018 г.

Свали в DOC файлов формат

Предвид кратките срокове, моля, изпращайте ДОГОВОР, придружен с неизмената му част – Заявка за учебници за 2. и 6. клас!

Договор за доставка на учебници и учебни комплекти за 2. и 6. клас, предвидени за безвъзмездно ползване

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници и учебни комплекти за 2. и 6. клас

Свали в DOC файлов формат

Договор на ИОП “Архимед и Диоген” за доставка на учебници за 6. клас, предвидени за безвъзмездно ползване

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници за 6. клас на ИОП “Архимед и Диоген”

Свали в DOC файлов формат

Договор за доставка на учебници и учебни комплекти за 1., 5. и 7. клас, предвидени за безвъзмездно ползване

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници и учебни комплекти за 1., 5. и 7. клас

Свали в DOC файлов формат

Договор на ИОП “Архимед и Диоген” за доставка на учебници за 5. клас, предвидени за безвъзмездно ползване

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на учебници за 5. клас на ИОП “Архимед и Диоген”

Свали в DOC файлов формат

Development by Qubiqus Untitled Document