Издателство 'Архимед'

Документация за закупуване на познавателни книжки

Договор за доставка на познавателни книжки за учебната 2021/2022 г.

Свали в DOC файлов формат

Заявка за закупуване на познавателни книжки за учебната 2021/2022 г.

Свали в DOC файлов формат

Заявки заедно с попълнен, подписан и подпечатан договор в три екземпляра, можете да изпращате по пощата на адрес: София, пощенски клон 1164, пк 37 или сканиран в един екземпляр на имейл: arhimed_2@abv.bg

Заедно с познавателните книжки получавате:

За всяко дете

    • Папка за портфолио всяка година и подробно портфолио еднократно за 4-те години на обучение

    • Работен комплект за ролеви игри

За всяка група

    • Комплект работни табла

За всеки учител

    • Книга за учителя

    • Христоматия

    • Приложение за препоръчителна учебна програма по дни и седмици

* Приложенията за работа по конструиране и технологии и диагностичните задачи се намират в познавателните книжки.

Development by Qubiqus Untitled Document