Издателство 'Архимед'

Сборник от задачи и тестове по МАТЕМАТИКА 4. клас

клас с автори Здравка Паскалева, Мая Алашка и Райна Алашка

Разработен е в два раздела: сборник от задачи на три нива – за добра, отлична и допълнителна подготовка, и тестове на две нива – върху учебния материал и с повишена трудност. Одобрен от МОМН със Заповед № РД 09-317/05.03.2007 г.

Development by Qubiqus Untitled Document