Издателство 'Архимед'

Справочник и примерни тестове за самоподготовка за Единен приемен изпит в УНСС – София, ИУ – Варна и СА – Свищов – Обща част – български език и езикова култура и математика – основи

Автори: Мария Бейнова, доц. Лиляна Апостолова-Политова и гл.ас. Румяна Накова. Книгата съдържа 20 примерни теста (всеки с 20 задачи по български език и езикова култура и 20 задачи по математика – основи) с приложени отговори, упървания и кратки решения на по-сложните задачи. Поместена е и полезна справочна информация за предварителните и основните изпити в икономическите висши училища.

Development by Qubiqus Untitled Document