Издателство 'Архимед'

Сборникът за 9. клас

Сборник по Математика за 9. клас

клас с автори проф. Георги Паскалев, Здравка Паскалева и Мая Алашка е разработен по действащите учебни програми и обхваща всички теми за задължителна и профилирана подготовка в 9. клас. Задачите на всяка тема са на три нива – А, Б, В, като е посочено кои от тях могат да се решават от учениците, изучаващи математика на I равнище. Одобрен от МОМН със Заповед № РД 09-09/05.01.2005 г.

Development by Qubiqus Untitled Document