Издателство 'Архимед'

Книга за ученика по математика за 8. клас

Автори: Здравка Паскалева, Мая Алашка, Райна Алашка.

Учебното помагало е разработено по темите, дадени в програмата на МОМН, която стартира през 2009/2010 г., и е подходящо за всички ученици в осми клас.
Книгата е в две части:
– Сборник от 2615 задачи на три нива;
– Тестове – 20 теста по 20 задачи в два модула. Първият модул съдържа 15 задачи с избираем отговор, а вторият – 5 задачи, 3 от които са със свободен отговор, а на последните две се изисква описване на решението с неговата обосновка.

Development by Qubiqus Untitled Document