Издателство 'Архимед'

Електронен вариант на учебника по математика за 7. клас

Дискът съдържа електронния вариант на учебника по математика за 7. клас и тестове и задачи за входно ниво, изходно ниво, контролни и класни работи с възможност за генериране на различни варианти.

Development by Qubiqus Untitled Document