Издателство 'Архимед'

МАТЕМАТИКА за 8. клас

Математика за 8. клас

с автори Здравка Паскалева, Мая Алашка и проф. Георги Паскалев. Учебникът осигурява сериозна и задълбочена подготовка. Съобразен с възрастта на осмокласниците, той е написан на разбираем и достъпен език. Учебникът е одобрен от МОМН със Заповед № РД 09-853/31.07.2008 г.

Development by Qubiqus Untitled Document