Издателство 'Архимед'

МАТЕМАТИКА за 7. клас

Математика за 7. клас
с автори Здравка Паскалева, проф. Георги Паскалев и Мая Алашка. Учебникът е разработен по новата програма на МОМН и отговаря на всички съвременни тенденции. Осигурява сериозна и задълбочена подготовка като изгражда система от знания по алгебра и геометрия. Съобразен с възрастта на седмокласниците, той е написан на разбираем и достъпен език. Одобрен е от МОМН със Заповед № РД 09-853/31.07.2008 г.

Development by Qubiqus Untitled Document