Издателство 'Архимед'

МАТЕМАТИКА за 6. клас

Математика за 6. клас

с автори Здравка Паскалева, проф. Георги Паскалев и Мая Алашка. Учебникът е разработен по новата програма на МОМН и отговаря на всички съвременни тенденции. Одобрен е от МОМН със Заповед № РД 09-603/19.07.2006 г. и Заповед № РД 09-312/25.02.2011 г.

Development by Qubiqus Untitled Document