Издателство 'Архимед'

ХИМИЯ и опазване на околната среда за 10. клас – задължителна подготовка

Химия и опазване на околната среда за 10. клас

с автори д-р Венцислав Нанов и Магдалена Дочева

Написана на достъпен и лаконичен език, с много примери, задачи, тестове, примерни контролни работи и справочен материал, дава възможност за самостоятелно учене. Одобрена от МОМН със Заповед № РД 09-1140/29.12.2002 г.

Development by Qubiqus Untitled Document