Издателство 'Архимед'

Информационни технологии за 10. клас – първо равнище

Информационни технологии за 10. клас Първо равнище

с автори Никола Икономов, Милена Добрева, Димитър Димитров е учебник, предназначен за изучаване на информационни технологии в 2 учебни часа седмично в рамките на задължителната подготовка. Написан е на достъпен и лаконичен език, с много примери, илюстрации, задачи, тестове, примерни контролни работи и справочен материал, дава възможности за самостоятелно учене. Одобрен от МОМН със Заповед № РД 09-710/15.08.2002 г.

Development by Qubiqus Untitled Document