Издателство 'Архимед'

Информатика за 9. клас - задължителна подготовка

Информатика за 9. клас - задължителна подготовка

Автори: Цветан Стоянов, Милена Добрева, Стоян Порязов

Предназначен за изучаване на информатика в 2 учебни часа седмично. Написан е на достъпен и лаконичен език, с много примери, илюстрации, задачи, тестове, примерни контролни работи и справочен материал, дава възможности за самостоятелно учене.

Одобрен от МОМН със Заповед № РД 09-627/14.08.2002 г.

Development by Qubiqus Untitled Document