Издателство 'Архимед'

МАТЕМАТИКА за 11. клас профилирана подготовка

Математика за 11. клас II равнище

с автори проф. Георги Паскалев и Здравка Паскалева (одобрен от МОМН със Заповед № РД 09-622/17.08.2002 г.). Учебникът е предназначен за изучаване на математика в повече от 3 учебни часа седмично. Написан е на достъпен и лаконичен език, с много примери, задачи, тестове, примерни контролни работи и справочен материал, дава възможност за самостоятелно учене.

Development by Qubiqus Untitled Document